Zaloguj przez Facebook
LICZBA ZAREJESTROWANYCH: 4 381
LICZBA KSIĄŻEK W BAZIE: 8 747
powrót do listy kategorii

INNE

Prezentujemy ciekawostki ze świata książek i bibliotek
Autor: Mateusz Pietrzyk Liczba komentarzy: 0
07.11. 2014
14146113968587.jpg
  • Największą współczesną biblioteką na świecie jest Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych, która powstała w 1800 roku. Posiada ponad 130 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmanów oraz biblioteką sztuki. Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy. Pełni funkcję biblioteki narodowej.
  • Największą biblioteką świata starożytnego jest Biblioteka Aleksandryjska, która została założona w Aleksandrii przez Ptolemeusza I Sotera za radą Demetriusza z Faleronu prawdopodobnie w 3 w p.n.e.  Biblioteka działała przy Muzeum Aleksandryjskim, ówczesnym odpowiedniku instytutu badawczo-naukowego. Ptolemeusz II Filadelfos przyczynił się istotnie do zgromadzenia wielu znaczących zbiorów. Nakazał przeszukania rejonu śródziemnomorskiego w poszukiwaniu cennych pism. Niektóre wykupywano, inne tylko przepisywano. Każdy, kto wjeżdżał do Aleksandrii z jakąś księgą, musiał ją zostawić w depozycie biblioteki, by można było ją skopiować.
  • Największą polską biblioteką jest Biblioteka Narodowa w Warszawie, która jest centralną biblioteką podległą Ministerstwu Kultury i jedną z najważniejszych instytucji kultury. Ma prawo do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego. Gromadzi książki, periodyki, publikacje elektroniczne i audiowizualne wydawane na terenie RP, oraz polonika zagraniczne. Jest głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce. Zbiory Biblioteki Narodowej należą do najliczniejszych w kraju, posiada ponad 7 900 000 jednostek. Główna siedziba Biblioteki Narodowej znajduje się w Warszawie w al. Niepodległości 213.Tradycje polskiej Biblioteki Narodowej sięgają początków wieku osiemnastego. We współczesnej formie powołana rozporządzeniem prezydenta Mościckiego z dnia 24 lutego 1928. Została otwarta w 1930.
  • Najstarsza książka świata znajduje się w bułgarskim Muzeum Narodowym w Sofii. Ta książka to sześć połączonych ze sobą płytek z 24-karatowego złota. Są one zapisane językiem Etrusków, którego nikt do tej pory nie zdołał w pełni odczytać. Książka posiada też ilustracje: jeźdźca, syreny, harfy oraz żołnierzy. Jej wiek oszacowano na 2,5 tys. lat. Maleńka książka została odkryta 60 lat temu, podczas kopania kanału w południowo - wschodniej Bułgarii. 
  • Najstarsza gazeta świata to dziennik Post Och Inrikes Tidningar - oficjalne szwedzkie wydawnictwo poświęcone bankructwom oraz komunikatom spółek i rządu - ukazywał się od 1645 roku. Według Światowego Stowarzyszenia Gazet, jest najstarszą gazetą na świecie. Najstarsza gazeta świata, z ponad 360-letnią tradycją od 1 stycznia 2007 roku jest publikowana wyłącznie w wersji cyfrowej. Mimo to, trzy egzemplarze dziennika będą drukowane i przechowywane w uniwersyteckiej bibliotece, by tradycja nie umarła.
  • Najmniejsza książka świata znajduje się w Piotrowicach w willi Zygmunta Szkocnego. Znajduje się tam Muzeum Najmniejszej Książki Świata. Zygmunt Szkocny ur. w 1911 roku jest z zawodu architektem. Pierwszym dziełem pana Szkocnego była książeczka o wymiarach 15 x 20 mm, poświęcona historii III powstania śląskiego opisanego w 15280 literach. Kolejne dzieła były coraz mniejsze. Do wybuchu wojny wykonał 12 miniaturowych książeczek. Autor najmniejszych książek świata posiada certyfikat Guinnessa przyznany w 1994 roku.

Social
media
Słowa
kluczowe
Artykuły
KOMENTARZE
Jeżeli chcesz napisać swój komentarz zarejestruj się bądź
Brak dostępnych komentarzy.

STATYSTYKI CZYTAMY.TO

MAMY JUŻ

4 381 UŻYTKOWNIKÓW
NASZA BAZA KSIĄŻEK
LICZY JUŻ
8 747 POZYCJI
NASI UŻYTKOWNICY
NAPISALI JUŻ
206 OPINII
AKTUALNIE
AKTYWNYCH JEST
0 AUKCJI

LISTA GRUP UŻYTKOWNIKÓW

13671009807891.jpg
13856852078671.jpg
13670976098077.jpg
13864622733200.jpg
13859428588192.jpg
13864616767738.jpg
13864619519023.jpg
1386462066225.jpg

Ostatnio dodane:

13864622733200.jpg
13864622111829.jpg
13864621305781.jpg
1386462066225.jpg
13864619519023.jpg
1386461226942.jpg
13864608327624.jpg
13859428588192.jpg