Zaloguj przez Facebook
LICZBA ZAREJESTROWANYCH: 4 381
LICZBA KSIĄŻEK W BAZIE: 8 747
powrót do listy kategorii

INFORMACJE Z KRAJU

Walentynowy konkurs literacki wydawnictwa Psychoskok
Autor: Michał B. Liczba komentarzy: 0
02.02. 2016
14543591994435.jpg Wydawnictwo Psychoskok wraz z portalem Autorzy365.pl ogłaszają konkurs literacki z okazji Walentynek pt. „Twoja historia miłosna”.
 
Osoby zgłaszające chęć wzięcia udziału muszą przesłać swoje opowiadanie o miłości, (szczegóły w Regulaminie konkursu) na adres email podany w Regulaminie konkursu. Spośród nadesłanych tekstów  zostanie wybranych 10 opowiadań, które zostaną wydane w formie elektronicznej (ebook) z nazwiskami autorów. Celem konkursu jest pomoc w debiucie młodym autorom.
 
Wydana pozycja będzie dystrybuowana przez Wydawnictwo Psychoskok w polskich księgarniach internetowych.

Przebieg konkursu:
 
1. Na Wasze prace czekamy do końca lutego tj. 29.02.2016 r.  Lista wytypowanych w konkursie opowiadań wraz z nazwiskami zostanie udostępniona do publicznej wiadomości do 14 marca 2016 roku.
2. Na Wasze propozycje czekamy pod adresem: konkursy@psychoskok.pl - tytuł maila - KONKURS LITERACKI. Osoby przesyłające swoje teksty wyrażają jednocześnie zgodę na publikację tekstu i nieodpłatne wydanie w formie elektronicznej przez Organizatora.
3. Przesłanie tekstu jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na regulamin i zasady ogłoszonego konkursu literackiego „Twoja historia miłosna”.
4. Wybrane prace będą wydane w formie elektronicznej jeszcze w 2016 roku i przesłane do dystrybucji.
5. Każdy zwycięzca otrzyma wydany zbiór opowiadań (ebook), który po wydaniu zostanie im przesłany na podany przez nie adres email.
 
Regulamin konkursu:
 
1 Organizatorzy konkursu - Wydawnictwo Psychoskok wraz z portalem autorzy365.pl, ogłaszają konkurs na najlepszych dziesięć polskich opowiadań o miłości, napisanych dowolnym stylem literackim (również w formie wierszowanej).
Utwór nie może być wcześniej publikowany w wersji papierowej ani elektronicznej.
2. Opowiadanie powinno mieścić się w granicy pięciu stron maszynopisu (jedna strona to tysiąc osiemset znaków ze spacjami). Pracę w plikach .doc, .docx, .rtf, .odt, .txt można przesyłać do 29 lutego 2016 r. na adres konkursy@psychoskok.pl.
3. Uczestnikiem konkursu może być każdy, bez względu na wiek czy płeć. Nadesłany utwór powinien mieć charakter autorski , napisany w języku polskim (nie przyjmujemy tłumaczeń).
4. Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem, w treści e-maila prosimy napisać dane kontaktowe (email, numer telefonu).
5. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej Autora regulaminu konkursu. W przypadku prac wyróżnionych i nagrodzonych Autor przekazuje na rzecz organizatora (Wydawnictwo Psychoskok) autorskie prawa majątkowe (licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) do przysłanego tekstu. Oznacza to zgodę na jego publikację w formie ebooka oraz udostępnienie na stronach internetowych Wydawnictwa Psychoskok i Autorzy365.pl bez dodatkowego wynagrodzenia. Przysyłając pracę uczestniczka/uczestnik konkursu oświadcza, że nadesłany utwór jest jej/jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz, że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich.
6. Jeśli uczestnik chce wziąć udział w konkursie dwa razy (dwa opowiadania) może wysłać opowiadania w jednym emailu (w załączniku) na wskazany wyżej adres.
7. Prace niespełniające powyższych wymagań formalnych nie będą oceniane.
8. Oceniając nadesłane prace jury weźmie pod uwagę ich oryginalność i poziom artystyczny.
9. Główną nagrodą w konkursie jest wydanie opowiadania, jako zbiór/antologia w formie ebooka. Dziesięciu zwycięzców, których opowiadania zostaną wybrane do wydania (w formie elektronicznej) otrzymają wydany ebook nieodpłatnie.
10. Ogłoszenie nazwiska laureatów nastąpi 14 marca 2016 roku na stronie konkursu oraz na portalach organizatorów. Zwycięzcy zostaną powiadomieni wcześniej, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 
Strona konkursu:
http://wydawnictwopsychoskok.pl/twoja-historia-milosna-walentynowy-konkurs-literacki-wydawnictwa-psychoskok
 
 
Social
media
Słowa
kluczowe
Ogłoszenia
KOMENTARZE
Jeżeli chcesz napisać swój komentarz zarejestruj się bądź
Brak dostępnych komentarzy.

STATYSTYKI CZYTAMY.TO

MAMY JUŻ

4 381 UŻYTKOWNIKÓW
NASZA BAZA KSIĄŻEK
LICZY JUŻ
8 747 POZYCJI
NASI UŻYTKOWNICY
NAPISALI JUŻ
206 OPINII
AKTUALNIE
AKTYWNYCH JEST
0 AUKCJI

LISTA GRUP UŻYTKOWNIKÓW

13671009807891.jpg
13856852078671.jpg
13670976098077.jpg
13864622733200.jpg
13859428588192.jpg
13864616767738.jpg
13864619519023.jpg
1386462066225.jpg

Ostatnio dodane:

13864622733200.jpg
13864622111829.jpg
13864621305781.jpg
1386462066225.jpg
13864619519023.jpg
1386461226942.jpg
13864608327624.jpg
13859428588192.jpg